Jak zrealizować projekt, gdy cały świat zmienił się w ciągu jednego dnia?

Dla jednego z klientów z sektora przemysłowego członkowie naszego zespołu nadzorowali projekt mający na celu optymalizację i standaryzację procesów biznesowych w kilku spółkach należących do grupy, a także wdrożenie nowego systemu informatycznego wspierającego:

 • automatyzacja procesów biznesowych
 • integralność danych
 • sprawny dostęp do pełnej informacji zarządczej.

Zakres projektu ERP obejmował następujące obszary działalności:

 • Finanse i kontroling
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Logistyka i zarządzanie magazynem (WMS)
 • Produkcja
 • BI

Największym wyzwaniem dla kierownika projektu było:

 • organizacja pracy rozproszonego zespołu w nagle zmienionym środowisku pracy (praca zdalna)
 • zmiana zasad i narzędzi pracy pozwalających na sprawną komunikację w całym zespole projektowym
 • nauczenie zachowań i wdrożenie zasad pracy w środowisku rozproszonym i zdalnym
 • dobór narzędzi dla zespołu do pracy zdalnej
 • wsparcie zespołu w prawidłowym zrozumieniu potrzeb klienta i ich prawidłowej implementacji w systemie
 • utrzymanie ciągłości pracy i realizacji zadań projektowych zgodnie z przyjętymi założeniami
 • automatyzacja procesów biznesowych
 • integralność danych
 • sprawny dostęp do pełnej informacji zarządczej.